Για την απόφαση του ΣτΕ για τα αναδρομικά

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Με την απόφαση 668/2021 της ολομέλειας του ΣτΕ απορρίφθηκε η προσφυγή των τριών Ενώσεων Αποστράτων οι οποίες ζητούσαν την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 170285/0092/5-12-2018 κοινής απόφασης των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών για την «καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα πρόσωπα του άρθρου 15 του νόμου 4575/2018».

Οι νομικοί της Ένωσης εξετάζουν τις νομικές και πολιτικές συνέπειες της απόφασης και η Ένωση θα  ενημερώσει τα μέλη της με νεότερη ανακοίνωση επί αυτών.