ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ 39ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

    Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση, εξαγγελία του ΑΟΟΑ που αφορά το 39ο Στεγαστικό Πρόγραμμα, για διανομή δύο (2) διαμερισμάτων στην Λάρισα. 

    ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ
    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1
    ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2

 

 

 

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων