ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ Ε.Α. ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Ανακοινώνεται εκ της ΕΑΑΣ ότι όσοι εκ των ε.α. συναδέλφων έχουν υποστεί οποιασδήποτε μορφής βλάβη από τις καταστρεπτικές πλημμύρες σε όλη τη χώρα και έχουν ανάγκη υποστήριξης ή βοήθειας, να επικοινωνήσουν άμεσα είτε με τα Κεντρικά Γραφεία ΕΑΑΣ στην Αθήνα είτε με τα κατά τόπους Παραρτήματα της ΕΑΑΣ, προκειμένου η Ένωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αξιολόγησης, υποβοήθησης και ενίσχυσης των μελών της στα πλαίσια των δυνατοτήτων της.

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων