ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Α.Α.Σ.

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Α.Α.Σ.

Ανακοινώνεται ότι τα υποψήφια Μέλη της ΕΑΑΣ που διαμένουν στο Ν. Αττικής μπορούν να καταθέτουν την Αίτηση εγγραφής τους και διαδικτυακά από 10 Αυγούστου 2022.
Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ειδική ετικέτα στο "Κεντρικό Μενού" στην ιστοσελίδα της Ενώσεως www.eaas.gr με τίτλο «ΜΕΛΟΣ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» και του «Υπομενού» με τίτλο «Διαδικτυακή Κατάθεση Δικαιολογητικών», όπου υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για την πλήρη διαδικασία υποβολής Αίτησης Εγγραφής και έκδοσης Ταυτότητας.
Επισημαίνεται ότι :
1. Υποβαλλόμενες διαδικτυακές Αιτήσεις υποψηφίων Μελών που διαμένουν εκτός Αττικής θα απορρίπτονται και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
2. Υποβαλλόμενες με 
email ατομικές Αιτήσεις για έκδοση Ταυτοτήτων και ΕΚΕ δεν θα λαμβάνονται υπόψη και ως εκ τούτου θα απορρίπτονται.

 ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ / Ε.Α.Α.Σ.

.