Βίτσι 2021: Χαιρετισμός του Αντγου ε.α. Σταύρου Κουτρή, Προέδρου της Ε.Α.Α.Σ.