Αποτελέσματα Παραθερισμού στα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα Έτους 2024

Αποτελέσματα Παραθερισμού στα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα Έτους 2024
Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Γνωρίζεται στα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ ότι οι επιλεγέντες παραθερισμού στα ΚΑΑΥ  Αγ. Ανδρέα, για το έτος 2024, κανονικοί και αναπληρωματικοί, για όλες τς παραθεριστικές σειρές, έχουν όπως στις καταστάσεις παραθερισμού όπως παρακάτω. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΑΥ 2024 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

Για να δείτε τα Αποτελέσματα ΚΑΑΥ 2024 της 1ης Σειράς πατήστε ΕΔΩ από 16/5 ΕΩΣ 28/5

Για να δείτε τα Αποτελέσματα ΚΑΑΥ 2024 της  2ης Σειράς πατήστε ΕΔΩ από 30/5 ΕΩΣ 11/6

Για να δείτε τα Αποτελέσματα ΚΑΑΥ 2024 της  3ης Σειράς πατήστε ΕΔΩ από 13/6 ΕΩΣ 25/6

Για να δείτε τα Αποτελέσματα ΚΑΑΥ 2024 της  4ης Σειράς πατήστε ΕΔΩ από 27/6 ΕΩΣ 09/7

Για να δείτε τα Αποτελέσματα ΚΑΑΥ 2024 της  5ης Σειράς πατήστε ΕΔΩ  από 11/7 ΕΩΣ 23/7

Για να δείτε τα Αποτελέσματα ΚΑΑΥ 2024 της  6ης Σειράς πατήστε ΕΔΩ από 25/7 ΕΩΣ 06/8

Για να δείτε τα Αποτελέσματα ΚΑΑΥ 2024 της 7ης Σειράς πατήστε ΕΔΩ από 08/8 ΕΩΣ 20/8

Για να δείτε τα Αποτελέσματα ΚΑΑΥ 2024 της 8ης Σειράς πατήστε ΕΔΩ από 22/8 ΕΩΣ 03/9

Για να δείτε τα Αποτελέσματα ΚΑΑΥ 2024 της 9ης Σειράς πατήστε ΕΔΩ από 05/9 ΕΩΣ 17/9

    Για να δείτε τα Αποτελέσματα ΚΑΑΥ 2024 της 10ης Σειράς πατήστε ΕΔΩ από 19/9 ΕΩΣ 01/10

      Για να δείτε τα Αποτελέσματα ΚΑΑΥ 2024 της 11ης Σειράς πατήστε ΕΔΩ από 03/10 ΕΩΣ 15/10

 

Το τμήμα ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ