ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΤΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΥΠΑΡΗ»