ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ (ΛΚΙ)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ (ΛΚΙ)

Γνωρίζεται ότι η τακτική Ετησία Γενική Συνέλευση της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, θα πραγματοποιηθεί την 02  Απριλίου 2023, ημέρα Κυριακή και από 10.00 ώρα, σε αίθουσα της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 18Α.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  • Εξέταση απαρτίας - Εκλογή Οργάνων ΓΣ.
  • Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022.
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχειρίσεως έτους 2022.
  • Ανάλυση και έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2023.
  • Λοιπά θέματα.
  • Αρχαιρεσίες (ΔΣ και ΕΕ για την διετία 2023-25).

Για το ΔΣ

Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος

Γενικός Γραμματεύς ΛΚΙ