ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΑΥ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω των εορτών του Πάσχα, παρατείνεται η διάρκεια της χειμερινής περιόδου λειτουργίας του ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα έτους 2023-2024 έως και 08 Μαϊ 24