ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μ.Τ.Σ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4093/2012

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4093/2012

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει ότι, την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 θα γίνει η καταβολή στους δικαιούχους μερισματούχους του, των αναδρομικών που αφορούν στην παύση της κράτησης του Ν.4093/12 (ετών 2021, 2022 και το Α’ τρίμηνο 2023).

Το ΕΚΟΕΜΣ την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 θα καταβάλει τα αντίστοιχα αναδρομικά της εν λόγω κράτησης που αφορούν τους δικαιούχους μερισματούχους του.

Στα καταβαλλόμενα χρηματικά ποσά έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) σύμφωνα με το Ν.4172/2013.

Αθήνα, 23 Μαρ 2023

-Ο-

Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ

Ταξίαρχος Μπαράκος Λ. Κωνσταντίνος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ε.Α.Α.Σ.

Το επί πλέον μέρισμα για το έτος 2022, θα καταβληθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση