Ανακοίνωση μετεξέλιξης του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Σ.Α.Α.Ο.Σ.Σ.)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Ανακοίνωση μετεξέλιξης

του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Σ.Α.Α.Ο.Σ.Σ.)

σε ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Σ.Α.Α.Ο.Ε.Δ.)

Στο πλαίσιο ενός πνεύματος εξωστρέφειας και προσπαθειών συνεχούς αναβάθμισης, ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών του Οικονομικού Σώματος του Στρατού Ξηράς, έχοντας θέσει από μακρού, το όραμα της διαμόρφωσης αλληλέγγυων συνεκτικών δεσμών μεταξύ των συναδέλφων όλων των Κλάδων των Ε.Δ, προχώρησε στην υλοποίηση του στόχου μετεξέλιξης και διεύρυνσής του, ώστε να εγκολπώσει πέραν του Σ.Ξ. και απόστρατους αξιωματικούς του Οικονομικού Σώματος προερχόμενους από το Π.Ν. και την Π.Α.

Για το σκοπό αυτό, με απόφαση του Δ.Σ./Σ.Α.Α.Ο.Σ.Σ τροποποιήθηκε το καταστατικό κείμενο, προκειμένου να μετονομαστεί ο Σύνδεσμος από Σ.Α.Α.Ο.Σ.Σ. σε Σ.Α.Α.Ο.Ε.Δ., παρέχοντας στους απόστρατους αξιωματικούς οικονομικού όλων των Κλάδων, τη δυνατότητα εγγραφής ως μέλους. Το αναμορφωμένο νέο Καταστατικό κατατέθηκε και εγκρίθηκε αρμοδίως από το Πρωτοδικείο Αθηνών και ισχύει από 15 Μαρτίου του 2023.

Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς που τίθενται με το Άρθρο 2 του Καταστατικού, φρονούμε πως σε ένα σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον οικονομικών προκλήσεων, ευκαιριών, αδιεξόδων, αντικρουόμενων μακροοικονομικών πολιτικών, πολιτικών μισθολογικής και συνταξιοδοτικής μετριοπάθειας, ελαστικοποίησης της εργασίας, χειρισμών δημοσιονομικής επέκτασης ή λιτότητας, όπου η λειτουργική διανομή των εισοδημάτων επιδρά καθοριστικά στις συνιστώσες της συναθροιστικής ζήτησης, η συνεισφορά έμπειρων επιστημονικά καταρτισμένων επαγγελματιών, θα είναι καθοριστικής σημασίας, στα πλαίσια διαμόρφωσης κριτικής σκέψης, συλλογικού αναστοχασμού και εποικοδομητικής αλληλέγγυας δράσης.

Εκτιμάται ότι η υλοποιούμενη διακλαδική επέκταση, αναμφισβήτητα θα ενδυναμώσει την κοινή κοινωνική, συνεργατική και αναπτυξιακή δράση, προς την κατεύθυνση της επίτευξης των σκοπών του διευρυμένου πλέον Συνδέσμου. Το γεγονός αυτό ενισχύεται από την ομοιογενή αποστολή των οικονομικών στελεχών και των τριών Κλάδων, της οποίας πυλώνες αποτελούν η χρηματοοικονομική διοίκηση, η ελεγκτική, ο εποπτικός ρόλος, η τήρηση και υλοποίηση των αρχών του δημόσιου λογιστικού, ο χρηματικός ανεφοδιασμός, η λογιστική απεικόνιση, η κοστολογική διαδικασία, ο αναλογισμός, η ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών, η μελετητική δραστηριότητα, η διοικητική συμβουλευτική, η στατιστική επεξεργασία, ανάλυση και πληροφόρηση, η διαχείριση ανθρώπινων πόρων και η αρχιτεκτονική των παροχών. Προς τούτο η μαζική συμμετοχή νέων μελών και από τους τρεις Κλάδους των Ε.Δ. κρίνεται καθοριστικής σημασίας για την περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου και της αποστολής του Συνδέσμου, ως φορέα με άποψη και γνώμη, στο σύγχρονο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι της Πατρίδας.

Κατόπιν των προαναφερομένων, παρακαλούμε τους συναδέλφους των Π.Ν και Π.Α, όπως εγγραφούν στο Σύνδεσμο επικοινωνώντας στα τηλέφωνα:

του προέδρου, Σιδηρόπουλου Μιχαήλ 6946686515 ,

του γραμματέα Αζναουρίδη Ιωάννη 6997265089 ,

του ταμία Χατζή Δημήτριου 6944180333.

Μετά την εγγραφή νέων μελών από όλους τους Κλάδους θα προκηρυχθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ με συμμετοχή και από συναδέλφους των Π.Ν. και Π.Α.

 

 

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων