ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Κ.Α.Α.Υ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Γνωρίζεται  ότι η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών για τις παραθεριστικές σειρές των Κ.Α.Α.Υ. Αγίου Ανδρέα για το έτος 2024, ξεκίνησαν τη 4η Μαρτίου 2024 και θα ολοκληρωθούν τη 5η Απριλίου 2024 (τελευταία ημέρα υποβολής δικαιολογητικών).

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά προσερχόμενοι στα γραφεία της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Χαριλάου Τρικούπη 18Α Αθήνα), η διαδικτυακά  όπως έχει καθορισθεί στην ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Σ. στην ιστοσελίδα της.

(https://www.eaas.gr/anakoinoseis-kaay/anakoinosi-paratherismoy-kaay-ag-andrea-2024-yp-arithm-ena-1)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απόρριψης της ηλεκτρονικής υποβολής για Κ.Α.Α.Υ., ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει χειρόγραφη αίτηση στην έδρα της Ε.Α.Α.Σ.

 

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων