ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 83η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ "ΟΧΙ"

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Το Έπος του 1940 είναι ένας ύμνος για το μεγαλείο της ψυχής του Έλληνα. Από αυτό μπορούμε να αντλήσουμε πίστη στη δύναμη που κρύβει μέσα του αυτό το Έθνος και ελπίδα ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε δυσκολία.

Ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας Ιωάννης Μεταξάς είπε το μεγάλο ΟΧΙ στην ατιμία που του ζήτησαν οι Ιταλοί. Ο λαός εκφράστηκε από το ΟΧΙ και το έκανε σημαία, δύναμη και άκαμπτη θέληση για νίκη.

Οι Έλληνες οπλίτες και αξιωματικοί πήραν τη δύναμη του λαού και με τη θέληση του Θεού γονάτισαν την αλαζονική αυτοκρατορία του κακού, που συμβόλιζε ο Άξονας.

Νικήσαμε όταν όλοι υπέθεταν πως θα παραδοθούμε. Ό,τι κάναμε τότε το μπορούμε και τώρα. Έχουμε την ίδια πατρίδα με τους προγόνους μας, τις ίδιες αξίες και τα ίδια ιδανικά.

Ενωμένοι είμαστε ανίκητοι.

 Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940.

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων