Ανακοίνωση για λειτουργία Ε.Α.Α.Σ.

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζεται στα μέλη της Ενώσεως, ότι τα γραφεία της Ε.Α.Α.Σ. θα παραμείνουν κλειστά από 31 Ιουλίου (Δευτέρα) μέχρι και 20 Αυγούστου (Κυριακή) 2023.

                                                                                                                                               Για το ΔΣ

                                                                                                                          Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων