Ανακοίνωση Για Λειτουργία Ε.Α.Α.Σ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζεται στα μέλη της Ενώσεως ότι, τα γραφεία της ΕΑΑΣ θα παραμείνουν κλειστά από 01 Αυγούστου (Δευτέρα) μέχρι και 21 Αυγούστου ( Κυριακή ).

  Για το ΔΣ                      

Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων