ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ 2ΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΕΑΑΣ ΚΑΑΥ
Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Όσοι εκ των μελών μας,  επιθυμούν να παραθερίσουν στην 2η (30 Μαΐου έως 11 Ιουνίου 2024) παραθεριστική σειρά στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως Παρασκευή 24 12:00 Μαΐου 2024, σύμφωνα με το υπόδειγμα αίτησης, με αποστολή στο email του τμήματος ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ: kaayeaas@gmail.com , σε μορφή pdf, της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης σχετικής αίτησης. Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψιν άλλες αιτήσεις. 

 

1) Οι αιτήσεις να συνοδεύονται από αντίγραφο ταυτότητας ΕΑΑΣ.

 

2) Θα τηρηθεί χρονολογική σειρά προτεραιότητας, μέχρι πλήρωσης των θέσεων της ΕΑΑΣ».

 

 

Το Τμήμα ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ