ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ ΓΙΑ Ε.Η.

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

" Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ε.Α.Α.Σ. στην προσπάθεια περιστολής και εξορθολογισμού των εξόδων της, ξεκίνησε από πέρυσι το Δεκέμβριο μια προσπάθεια μείωσης του κόστους έκδοσης και αποστολής στα μέλη της την “Εθνική Ηχώ” με τηλεφωνική ερευνά μεταξύ των μελών της. Η προσπάθεια αυτή έχει μέχρι στιγμής ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Δυστυχώς, αρκετοί συνάδελφοι είτε έχουν δώσει εσφαλμένα στοιχεία, είτε δεν τα έχουν επικαιροποιήσει με αποτέλεσμα να μην ανευρίσκονται, ώστε να πιστοποιηθούν τα στοιχεία αποστολής και η επιθυμία τους για τον τρόπο παραλαβής της εφημερίδας.

Το ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ. αποφάσισε τη διακοπή αποστολής της εφημερίδας, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, σε όσους συναδέλφους δεν έχουν απαντήσει στις προσπάθειές μας.

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι δεν λάβουν στο μέλλον το φύλλο της εφημερίδος, και επιθυμούν την παραλαβή της, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, να επικοινωνούν με τα Παραρτήματα στα οποία ανήκουν για την κατάθεση της επιθυμίας τους. Τα Παραρτήματα οποία στη συνέχεια και μέχρι 15 Ιουνίου, το αργότερο να υποβάλλουν στην Ε.Α.Α.Σ. πρόσθετες καταστάσεις με επικαιροποιημένα τα στοιχεία των μελών τους.

Οι διαμένοντες στο Ν. Αττικής, μπορούν να επικοινωνούν με την Έδρα της Ε.Α.Α.Σ. στο 210 36 33 797 εσωτ. 27 Γραφείο Μητρώου Μελών ".

 

                                                                                                                                                                                                                                       Εκ του ΔΣ/ΕΑΑΣ