ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Α.Α.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΕΑ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ε.Α.Α.Σ. έχει προσβάλει με ένδικα μέσα την αρχική ΚΥΑ (ΦΕΚ 6694/Β/23-12-2023), με την οποία αυθαίρετα μειώθηκε δραματικά και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, το ΒΟΕΑ των παιδιών μας.

Μετά από την έντονη και άμεση αντίδραση μας, η υπ’ όψιν ΚΥΑ τροποποιήθηκε με νέα ΚΥΑ (υπ΄αρ.Φ.951.1/61/1258767/ Σ.2320/05 Μαϊ 23) όσον αφορά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής της, ώστε από 1/1/23 οι μήνες που ο γονέας του δικαιούχου τέκνου είναι σε αποστρατεία, να λογίζονται κατά το ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα, εκτός εάν με δήλωση του μερισματούχου συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών του ως να ήταν εν ενεργεία.

Επειδή καμιά από τις κατατεθείσες στα ΥΠΕΘΑ και ΜΤΣ προτάσεις μας για τροποποίηση της αρχικής ΚΥΑ δεν υιοθετήθηκε στο σύνολό της και ο νέος τρόπος υπολογισμού του ΒΟΕΑ συνεχίζει να πλήττει βάναυσα το προνοιακό κεκτημένο των παιδιών μας, σε μια εποχή που το εισόδημά μας έχει υποστεί δραματική μείωση, τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους προσβάλαμε και την ισχύουσα ΚΥΑ και αναμένουμε την εκδίκαση της υποθέσεως.

Είναι αδύνατο ως ΕΑΑΣ να αποδεχθούμε ημίμετρα και μπαλώματα τα οποία αποτελούν μόνο παραπλάνηση και στάχτη στα μάτια αποφεύγοντας να δώσουν οριστική λύση στην αδικία που συντελέστηκε.

                                                                                                                                                                                                               Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2023                                                                                                                                                                                                                                     Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων