ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη βεβαίωση γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων