ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΔΥΟ (2) ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2022

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Ανακοίνωση Υλοποίησης Παραθερισμού για το ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα,

θερινής παραθεριστικής περιόδου, έτους 2022

 

Παρακάτω, παρατίθενται οι απαραίτητες οδηγίες και τα αναγκαία Έντυπα, για τα κατά περίπτωση Αιτήματα Παραθερισμού:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. (2) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «2» ΕΝΤΥΠΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «3» ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «4» ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ