ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ 3ΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Κατόπιν σχετικής πληροφόρησης από το αρμόδιο τμήμα της ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ, υπάρχει πιθανότητα διάθεσης επιπλέον θέσεων στην ΕΑΑΣ για την 3η παραθεριστική σειρά (02 έως 14/06/2022), πέραν αυτών που ήδη διατέθηκαν και ικανοποιήθηκαν όλοι οι αναπληρωματικοί και οι αλλαγές μας.

  Μετά από αυτό και για την πλήρωση της ενδεχόμενης διάθεσης στην ΕΑΑΣ των ως άνω επιπλέον θέσεων, όσοι εκ των μελών μας επιθυμούν να παραθερίσουν στην 3η παραθεριστική σειρά (02 έως 14/06/2022) στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση είτε στο αρμόδιο γραφείο ΚΑΑΥ της Ε.Α.Α.Σ. (ημιώροφος), είτε στο email του τμήματός μας (kaayeaas@gmail.com) , σύμφωνα με το προβλεπόμενο έντυπο.

  Η προτεραιοποίηση των παραπάνω αιτήσεων θα γίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, καθώς και των υπ΄αριθ. ένα (1) 05 Μαρ 2022 και υπ΄αριθ. δύο (2) 13 Μαΐ 2022 ανακοινώσεών μας.

  Θα τηρηθεί χρονολογική σειρά προτεραιότητας (ΠΡΩΤΟΚΌΛΛΟΥ), μέχρι πλήρωσης των κενών διαθέσιμων θέσεων της ΕΑΑΣ. Μετά τη συμπλήρωση των ως άνω θέσεων, δεν θα πρωτοκολληθούν άλλες αιτήσεις.

  Επισημαίνεται ότι στο προβλεπόμενο έντυπο αίτησης θα πρέπει να σημειωθεί με Χ μόνο το ένα τετράγωνο το οποίο αντιστοιχεί στην επιλογή Οικήματος ή ΜΟΤΕΛ.

  Αιτήσεις οι οποίες θα υποβάλλονται με μη προβλεπόμενο τρόπο ή μη προβλεπόμενα έντυπα θα απορρίπτονται.

  Τέλος, οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτοαντίγραφο ταυτότητας ΕΑΑΣ των δικαιούχων.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΣ 3ης ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

 

Ανχης (ΤΧ) ε.α. Αντώνης Γκουτσίδης

Υπεύθυνος ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ