ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ 2ΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι εκ των μελών μας, επιθυμούν να παραθερίσουν στην 2η παραθεριστική σειρά (19 έως 31/5/2022) στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως 09 Μαΐ 2022, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, καθώς και της υπ΄αριθ. ένα (1) 05 Μαρ 2022 ανακοίνωσής μας

Θα τηρηθεί χρονολογική σειρά προτεραιότητας (ΠΡΩΤΟΚΌΛΛΟΥ), μέχρι πλήρωσης των κενών διαθέσιμων θέσεων της ΕΑΑΣ.

Η αποστολή της σαρωμένης, συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης σχετικής αίτησης, θα αποστέλλεται στο email του τμήματος ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ: kaayeaas@gmail.com, σε μορφή .pdf.

Οι αιτήσεις να συνοδεύονται από σαρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ΕΑΑΣ, σε μορφή .pdf.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΣ 2ης ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

 

Ανχης (ΤΧ) ε.α. Αντώνης Γκουτσίδης

Υπεύθυνος ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ