Όθων Κυπριωτάκης

Λαθραία διακίνηση ανθρώπων από το Αφγανιστάν στην Τουρκία

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Ταξίαρχος Διερμηνέας εα – πρώην Δντής ΓΕΣ/ΔΓΜΥ
Μετάφραση άρθρου της Deutshe Welle από τον Ταξίαρχο Διερμηνέα εα Όθωνα Κυπριωτάκη.

Οι «Τουρκορθόδοξοι» ως Προσπάθεια Απαξίωσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Ταξχος ε.α.
Αντι-Μειονοτική Πολιτική Ήδη από την εγκαθίδρυση της κυβέρνησης των «νεότουρκων» (1908), στη διάρκεια των βαλκανικών πολέμων (1912-13), ..........