Δημήτριος Καλησπεράτης

ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (25 Δεκ 1947 - 07 Ιαν 1948)

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Σχης ε.α. - Πρόεδρος Παραρτήματος Ιωαννίνων