Ιωάννης Καραδημητρόπουλος

Συνθήκη Ειρήνης

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Σχης ε.α. - Μηχανολόγος/Ἠλεκτρολόγος Ε.Μ.Π. - τ. Δ/ντης Ευρωπαϊκής Ομάδος Τεχνικής Υποστηρίξεως Schengen