Ετήσια Γ.Σ. Λέσχης Καταδρομέων

Ημερομηνία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ (ΛΚΙ)

    Γνωρίζεται ότι η τακτική Ετησία Γενική Συνέλευση της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, θα πραγματοποιηθεί την 10 ή εναλλακτικά την 17 Μαρτίου 2019, ημέρα Κυριακή και από 10.00 ώρα, σε αίθουσα της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 18Α. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  • Εξέταση απαρτίας - Εκλογή Οργάνων ΓΣ (Πρόεδρος-Γραμματέας).
  • Έκθεση Πεπραγμένων ΔΣ έτους 2018.
  • Έκθεση Οικονομικής Καταστάσεως 2018.
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2018.
  • Προϋπολογισμός 2019.
  • Λοιπά θέματα.
  • Αρχαιρεσίες

 Για το ΔΣ

Ταξχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης

Γενικός Γραμματεύς ΛΚΙ