ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ. ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Ημερομηνία Δελτίου Τύπου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ. ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Την 07 Νοεμβρίου 2022, στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας από την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος, για το προς ψήφιση νομοσχέδιο ‘’Εξορθολογισμός Ασφαλιστικής και Συνταξιοδοτικής Ενίσχυσης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων και άλλες διατάξεις’’ συμμετείχε και η Ε.Α.Α.Σ. με τον Πρόεδρο Αντγο ε.α. Σταύρο Κουτρή, Αντιπρόεδρο Υπτγο ε.α. Ιωάννη Δεβούρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο Άνχη (ΑΣ) ε.α. Χρήστο Χρηστίδη, Υπτγο ΕΛ-ΑΣ ε.α Σοφία Παπαδάτου, Ταξχο ε.α. Δημήτριο Χατσίκα, Σχη ε.α. Αναστάσιο Φαραντάτο Μέλη του ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ. και τον Αντγο ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσο μέλος της Ε.Α.Α.Σ.

Ο Πρόεδρος της Ενώσεως επέδωσε υπόμνημα για το προς ψήφιση νομοσχέδιο με τις θέσεις της Ενώσεως στη Γραμματεία του Υπουργού.

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων