Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΑ ΕΠΙΛΥΣΕΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ