ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Α.Α.Σ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ημερομηνία Δελτίου Τύπου

   Την 21η Νοεμβρίου 2022, μετά από πρόσκληση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η Ένωση Αποστράτων Αξκων Στρατού, συμμετείχε διαδικτυακά στη συνεδρίαση Επιτροπής, υποβάλλοντας τις προτάσεις - παρεμβάσεις της για διαμόρφωση - τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων που αφορούν τους αποστράτους . Στην Ένωση δόθηκε ο προβλεπόμενος χρόνος (3’ λεπτά) για να αναπτύξει τα αιτήματά της, που αφορούν χρονίζοντα συνταξιοδοτικά θέματα των μελών μας.

   Η Ε.Α.Α.Σ. έχει ξεκινήσει μία μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης των μελών της συγκεκριμένης επιτροπής, επί των προτάσεων - παρεμβάσεων που προτείνει, επ' ωφελεία των αποστράτων συναδέλφων.

   Σχετικό υπόμνημα έχει αποσταλεί σε όλα τα μέλη της παραπάνω επιτροπής, τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που προέρχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά και όλων των πολιτικών κομμάτων της Βουλής.

 

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων