Το αφιέρωμα της Ε.Α.Α.Σ. στο ΟΧΙ

Ημερομηνία
Λίγα Λόγια

Στο αφιέρωμα της Ε.Α.Α.Σ. για την η Οκτωβρίου μιλούν οι:

  • Αντγος ε.α. Σταύρος Κουτρής, Πρόδρος Ε.Α.Α.Σ.  Εισαγωγικά σχόλια.
  • Βασίλης Τραϊφόρος: "Μεγαλώνοντας με τις μουσικές της νίκης".
  • Ιωάννης Μάζης: "Το γεωπολιτικό υπόβαθρο της ελληνοϊταλικής σύγκρουσης".
  • Κώστας Πρέκας: "Oι ταινίες για τον πόλεμο που τόνωσαν την εθνική μνήμη".
  • Ιωάννης Παπαφλωράτος: "Πως είδαν οι ξένοι το Έπος του ΟΧΙ και οι αδικαίωτες προσδοκίες των Ελλήνων".