Όταν γεράσει η αλεπού την κοροϊδεύουν τα αλεπουδάκια της

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Συνταγματάρχης ε.α.