Όποιος δεν έκανε Φτωχός, δεν γνωρίζει ίντα θα πει Φτώχεια

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Σχης (Π.Β.) ε.α.