ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΓΙΟΙ, «ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ»

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντισυνταγματάρχης ε.α.