Οι νίκες σε Κιάφα - Ναυαρίκο. H καταστροφή στο Πέτα