Η Εορτή των Ενόπλων Δυνάμεων

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Υπτγος ε.α.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

Γράφει ο Υπτγος ε.α. Χρ. Φαραντάτος .

 

  Η 21η Νοεμβρίου είναι ημέρα χαρμόσυνος δι’ ολόκληρο το Έθνος μας, είναι διπλή εορτή και πανήγυρις. Εορτάζουμε και τιμούμε, ως ορθόδοξοι Χριστιανοί με βαθειά πίστη και κατάνυξη τα ιερά Εισόδια της Παναγίας μας, αλλά και ως υπερήφανοι Έλληνες τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) της χώρας μας, όπως έχει καθιερωθεί η Εορτή των παγίως από την Πολιτεία.

  Η πανάμωμος Παρθένος, η χωρήσασα τον αχώρητο Λόγον, προσάγεται τρανώς και προσφέρεται από τους σεβάσμιους γονείς Της Ιωακείμ και Άννα στο κατοικητήριο του Παντάνακτος Θεού, την υποδέχεται δε ευφραινόμενος ο μέγας αρχιερεύς Ζαχαρίας. Εκεί εισέρχεται ως τριετίζουσα δάμαλις, όπου θα παραμείνει επί 12 συναπτά έτη, μετά δε την έξοδό της νυμφεύεται τον Ιωσήφ, τον ακοίμητο προστάτη και φύλακά της.

  Η σύμπτωσις των δύο εορτών δεν είναι τυχαία. Η Παναγία μας, η μητέρα του Χριστού μας και όλων ημών είναι η υπέρμαχος στρατηγός του ευλογημένου Γένους μας και πολιούχος των ΕΔ, διότι θεωρείται προστάτις και σκέπη των, συμβάλλουσα πάντοτε στις νίκες των πολεμικών μας αγώνων.

  Αυτήν τη διπλή εορτή πανηγυρίζουμε αγαλλόμενοι και εν κατανύξει και ευφροσύνη βοώντες το Χαίρε προς την αγνή Παρθένο, αλλά και προς τις ευκλεείς και ένδοξες ΕΔ μας, που επισφραγίζουν με την βοήθεια και αρωγή της την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της πατρίδος.

  Οι ΕΔ αποτελούν την χαλύβδινη ασπίδα του Έθνους έναντι πάσης εχθρικής επιβουλής, αλλά και την εκλεκτή μερίδα του ελληνικού λαού, παραμένουσες πάντοτε προσηλωμένες στο καθήκον και την υψηλή αποστολή τους.

  Η πολεμική ετοιμότης των είναι αδιαμφισβήτητος, η ισχύς των και η αποτρεπτική των δύναμις είναι ικανές να αποτρέψουν και αντιμετωπίσουν οιανδήποτε απειλή, συμβάλλουσες στην άσκηση επιτυχούς εξωτερικής και εθνικής πολιτικής.

  Ο ελληνικός λαός στερρώς αφοσιωμένος στα πολύτιμα αγαθά της ελευθερίας και της ειρήνης επενδύει εκ του υστερήματός του και παρά την σημερινή οικονομική κρίση μεγάλα ποσά στις ΕΔ του, δια την προμήθεια όπλων και συγχρόνου παντοειδούς στρατιωτικού υλικού, ώστε να είναι πάντοτε ισχυρές και ετοιμοπόλεμοι.

  Ουδείς αμφιβάλλει ότι οι ΕΔ της χώρας πάντοτε εστάθησαν, τόσον εν πολέμω, όσον και εν ειρήνη, στο ύψος της εθνικής των αποστολής. Έχουν δοξάσει κατ’ επανάληψη τα όπλα τα ιερά, έδρεψαν δάφνες στα πεδία των μαχών κατά ξηρά και θάλασσα, φανείσες άξιες της υψηλής αποστολής των, αλλά και αυτής ταύτης της Πατρίδος. Κατ’ επανάληψη η ανθρωπότης υπεκλήθη προ του ηρωισμού και της αυτοθυσίας των Ελληνικών ΕΔ, ασχέτως εάν τα στενά συμφέροντα μεγάλων δυνάμεων δεν έδειξαν την δέουσα ευγνωμοσύνη και δεν ετήρησαν τις μεγάλες υποσχέσεις των προς την Ελλάδα.

  Είναι εντροπή δια την ανθρωπότητα η πανταχόθεν εκδηλουμένη κωλυσιεργία δια την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος και να ανέχονται οι μεγάλοι μας σύμμαχοι την κατάκτηση της Κύπρου, ούσης μέλους των Ηνωμένων Εθνών (HE) και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (EE) από τις τουρκικές δυνάμεις. Είναι αίσχος να παραμένει η Βορ. Ήπειρος, την οποία εντός μιας εικοσιπενταετίας τρις απελευθέρωσεν ο ελληνικός στρατός, υπό το πέλμα των τυράννων της Αλβανίας. Οφείλει η Ελλάς να δείξει εμπράκτως μεγαλύτερο ενδιαφέρον δια τους Βορειοηπειρώτες αδελφούς μας.

  Το ανοσιούργημα και η αισχρά προδοσία της αναγνωρίσεως του ψευδοκράτους των Σκοπίων ως Βορείου Μακεδονίας αμαύρωσε την ένδοξη ιστορία μας και αποτέλεσε κόλαφον δι’ ολόκληρον τον Ελληνισμό, αρκεί που εχαροποίησε τους ανιστόρητους φανερούς και κρυφούς εχθρούς της πατρίδος μας, αλλά και τους αγνώμονας «συμμάχους» μας! Ήδη παρακολουθούμε τα τεκταινόμενα στο γειτονικό κρατίδιο και μας δίδεται η μεγάλη ευκαιρία να διορθώσουμε τα τραγικά λάθη μας και να ακυρώσουμε και καταργήσουμε την επάρατη, την προδοτική και την ανθελληνική συμφωνία. Ουδεμία σχέση έχουν και οι Σλάβοι των Σκοπίων με την Μακεδονία μας!

  Ποία η δικαίωση της Ελλάδος, όταν οι ΕΔ της ηγωνίσθησαν με ανδρεία, αυταπάρνηση, θάρρος, γενναιότητα και περιφρόνηση προς το θάνατο κατά τον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων;

  Δεν είναι της παρούσης ώρας να αναφέρομεν τους ηρωικούς αγώνες της Ελλάδος, ούτε την μεγάλη προσφορά της στην δημιουργία πολιτισμού που φωτίζει ολόκληρο τον κόσμον. Οπουδήποτε συμμετείχαν ελληνικές στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό (Κόσσοβο – Αφγανιστάν, κ.λπ.) απέσπασαν τα συγχαρητήρια, την εκτίμηση και τον θαυμασμόν των συμμάχων.

  Οι ΕΔ μας όμως και εν καιρώ ειρήνης πάντοτε συμπαρίστανται εις τον ελληνικό λαό προσφέρουσες πολύτιμες υπηρεσίες στους διαφόρους τομείς της καθημερινής ζωής. Ιδιαιτέρως σε εκτάκτους καταστάσεις, όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές και γενικώς, στις πάσης φύσεως θεομηνίες. Τις είδαμε εσχάτως στις πυρκαγιές και τις φοβερές πλημμύρες του τόπου μας. Τις βλέπουμε καθημερινώς να στεγάζουν και να περιθάλπουν τους πρόσφυγες αναλαμβάνουσες ακόμη και τη σίτισή τους. Οι ΕΔ μας είναι εκείνες που συμβάλουν στην πρόοδο και ευημερία του Λαού μας, είναι αυτές που του εξυψώνουν και ενδυναμώνουν το ηθικό και εθνικό του φρόνημα και του προσδίδουν ευγένεια, μεγαλοπρέπεια, λαμπρότητα, υπερηφάνεια, υψηλοφροσύνη και ελπίδα. Το έργο τους, λοιπόν, είναι πολυσήμαντο, πολυσχιδές και πολύπλευρο.

  Σήμερα οι ΕΔ μας είναι πανέτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή και να προστατεύσουν την ελευθερία και την ακεραιότητα της πατρίδος.

  Τελευταίως, η Ελλάς κατώρθωσε να συνάψει εξαιρετικές συμφωνίες αμυντικού χαρακτήρος τόσον με τη φίλη Γαλλία, όσον και με τις ΗΠΑ, οι οποίες μας παρέχουν ιδιαιτέραν ασφάλειαν από πάσης έξωθεν επιβουλής. Επισημαίνεται όμως, ότι η πρόσφατη συμφωνία με τη Γαλλία θα είχε μεγαλύτερη αξία και σημασία, αν παρείχετο και κάποια βάσις, όπως συμβαίνει με τις ΗΠΑ, σε κάποια νήσο του Αιγαίου (Λέσβο ή Δωδεκάνησα). Μία τέτοια βάσις θα αποτελούσε τη σφραγίδα της συμφωνίας.

  Η σημερινή Ελλάς δεν μπορεί να περιφρονήσει ή να αγνοήσει ό,τι μας εκληροδότησαν οι πρόγονοί μας με το άγιο αίμα τους και θα φανεί, αν χρειασθή, αντάξια της ενδόξου ιστορία της. Και επειδή η αξία των ΕΔ είναι ευθέως ανάλογη προς την αξία των στελεχών τους, απαιτείται η Πολιτεία να επιδεικνύει στοργή και ενδιαφέρον προς αυτά, ώστε να ίστανται πάντοτε στo ύψος της αποστολής τους και στη μετ’ ευλάβειας εκτέλεση του καθήκοντός τους.

  Έστω υπ’ όψιν, ότι η αναξιοκρατία κατά τις προαγωγές και τις κρίσεις και η έλλειψις αντικειμενικότητος τραυματίζουν και απογοητεύουν τα στελέχη, πράγμα που επιδρά δυσμενώς στο ηθικό των ΕΔ. Η φυσική τους ηγεσία πρέπει να αφήνεται απερίσπαστος να εκτελεί την αποστολή της και να μη δέχεται παραβάσεις στο έργο της με πολιτικά και κομματικά κριτήρια.

  Ουδείς αμφιβάλλει, ότι οι ΕΔ της χώρας θα είναι πάντοτε άξιες της πατρίδος και ότι με ευλάβεια και βαθεία πίστη στην υπέρμαχον στρατηγό του Γένους, θα τιμούν και γεραίρουν τα ιερά της Εισόδια. Είθε η Παναγία μας πάντοτε να τις σκέπει και να τις προστατεύει.