8 Μαΐου 2021: 76 χρόνια από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντισυνταγματάρχης ε.α.