7η Σύνοδος των Ευρωπαίων Διοικητών Χερσαίων Δυνάμεων

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΣΤΓΟΣ - ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ - Π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

7η Σύνοδος των Ευρωπαίων Διοικητών Χερσαίων Δυνάμεων

  Ομιλία σήμερα στην 7ηΣύνοδο των Ευρωπαίων Διοικητών Χερσαίων Δυνάμεων (Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Στρατού) που έλαβε χώρα 9-11 Νοεμβρίου στην Αθήνα με αντικείμενο «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαϊκοί Στρατοί και οι ευκαιρίες συνεργασίας σε θέματα ασφαλείας για την αντιμετώπιση τους». Το θέμα της συγκεκριμένης ομιλίας ήταν «Αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία Ευρωπαϊκού Στρατού;». 

  Στην ομιλία τονίστηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας από την ΕΕ μιας Ευρωπαϊκής Στρατιωτικής Δύναμης που θα έχει σαν αποστολή την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών, του Ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και τη διαχείριση Κρίσεων εκτός των συνόρων της ΕΕ. Οι Αρχηγοί χερσαίων δυνάμεων ενημερώθηκαν για τις πρόσφατες σε εξέλιξη προσπάθειες της ΕΕ στα πλαίσια της «Στρατηγικής Πυξίδος» να δημιουργήσει μια «Εργαλειοθήκη Αμέσου Αντιδράσεως», και να αναθεωρήσει τον τρόπο δράσεως και λειτουργίας των Συγκροτημάτων Μάχης της ΕΕ. Παράλληλα τονίσθηκε με βάση προσωπικές εμπειρίες η αναγκαιότητα, η Ευρωπαϊκή αυτή δύναμη να έχει δύναμη τουλάχιστον μιας Ταξιαρχίας σε ετοιμότητα, με «Ακολουθούσες Δυνάμεις» για αναπλήρωση μεγέθους δυο ακόμα Ταξιαρχιών υπό τη διοίκηση Σχηματισμού μεγέθους Σώματος Στρατού. Τονίσθηκε ακόμα η αναγκαιότητα μονιμότητας και όχι συχνής εναλλαγής των δυνάμεων αυτών, αλλά και η αναγκαιότητα να επωμισθεί ο Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Προϋπολογισμός το πλήρες κόστος της λειτουργίας, εκπαίδευσης, ανάπτυξης και αντικατάστασης των ευρωπαϊκών αυτών δυνάμεων. Η Ευρωπαϊκή αυτή δύναμη μπορεί (προσωπική άποψη) αν απαιτηθεί να υποστηρίξει τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ σε περίπτωση κηρύξεως του Άρθρου 5 του ΒορειοΑτλαντικού Συμφώνου, εφόσον τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ συμφωνήσουν σ αυτό.

  Στη Σύνοδο συμμετείχαν  28 Αρχηγοί Στρατών Ευρωπαϊκών Κρατών και ο Διοικητής της Διοίκησης Αμερικανικών Δυνάμεων Ευρώπης – Αφρικής (USAREUR-AF).

  H Σύνοδος των Αρχηγών των Ευρωπαϊκών Χερσαίων Δυνάμεων, η οποία διεξάγεται για πρώτη φορά στην χώρα μας, αποτελεί πεδίο ανταλλαγής ιδεών και απόψεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των Ηγεσιών των περισσοτέρων Στρατών των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων κρατών όπως η Ελβετία, η Νορβηγία, η Βοσνία, η Βόρεια Μακεδονία, το Ηνωμένο Βασίλειο κλπ καθώς και δομών όπως ο Αμερικανικός Στρατός στην Ευρώπη και την Αφρική (USAREUR - AF), η Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ και η Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ ( οι δυο τελευταίες δομές δεν παρέστησαν). Το κύριο θέμα της Συνόδου είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαϊκοί Στρατοί και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις που επιβάλλονται από τη κατάσταση που δημιουργήθηκε στην Καμπούλ, αλλά και από την μεταναστευτική κρίση πέρυσι στον Εβρο και τις ημέρες αυτές στα σύνορα Ευρώπης-Λευκορωσίας, καθώς και η επίδραση της κλιματικής αλλαγής, του δημογραφικού προβλήματος και της τεχνολογίας στη μαχητική ικανότητα και επιβιωσιμότητα των Χερσαίων Δυνάμεων.

  Η οργάνωση της Συνόδου έγινε από το ΓΕΣ κατά υποδειγματικό τρόπο φιλοξενίας, ξενάγησης, ασφάλειας αλλά και προστασίας, γεγονός που έκανε πραγματικά υπερήφανη την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία και κυρίως τον ΑΓΕΣ Αντγο Λαλούση Χαράλαμπο που παρέστη και διεύθυνε τις εργασίες της Συνόδου, αλλά και όλο το στρατιωτικό προσωπικό που εργάσθηκε ακούραστα και αποτελεσματικά για την επιτυχή πραγματοποίηση της και είναι άξιο συγχαρητηρίων.