26 Οκτωβρίου 1912: 109 χρόνια από τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ