ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ Ε.Α.Α.Σ.

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Γνωρίζεται στα μέλη μας ότι η αυριανή συγκέντρωση δημόσιας διαμαρτυρίας έξω από το ΥΠΕΘΑ θα μεταδίδεται τμηματικά, από την πλατφόρμα του Facebook της Ε.Α.Α.Σ. από ώρας 13:00, ανάλογα με τις τεχνικές συνθήκες.

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων