Παραθερισμός Τέκνων ΑΜΕΑ ε.α. Προσωπικού σε Ειδικές Κατασκηνώσεις Ετους 2023

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΤΕΚΝΩΝ ΑΜΕΑ ε.α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Γνωρίζετε στα Μέλη μας, ότι στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό, το ΓΕΣ θα επιδοτήσει τον παραθερισμό σε ειδικές κατασκηνώσεις των τέκνων ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω) του προσωπικού του, για το τρέχον έτος.

Λεπτομέρειες στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που έχει αναρτηθεί στο Υπομενού «Ανακοινώσεις Κ.Α.Α.Υ. - Παιδικών Κατασκηνώσεων» του Μενού «ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ» της Ιστοσελίδας της ΕΑΑΣ

Για να μεταβείτε εύκολα στο Υπομενού «Ανακοινώσεις Κ.Α.Α.Υ. - Παιδικών Κατασκηνώσεων» που βρίσκεται στο Μενού «ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ» πατήστε ΕΔΩ