Νέα κατασκηνωτικά προγράμματα Clims για το καλοκαίρι 2022

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

1. Σας γνωρίζεται ότι, στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας Παραθερισμού Προσωπικού Ε.Δ. μέσω CLIMS (Υ.Π.Π.Ε.Δ - CLIMS), η χώρα μας προγραμματίζει να συμμετάσχει σε κατασκηνωτικά προγράμματα τα οποία διοργανώνουν οι χώρες - μέλη του Οργανισμού CLIMS, κατά τη θερινή περίοδο 2022, όπως αναλύεται παρακάτω:

α. Κατασκηνωτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων Γερμανίας, θα διεξαχθεί στο Zell Am See της Αυστρίας από 23 Ιουλ έως 6 Αυγ 22. Οι προκαθορισμένες ηλικίες των συμμετεχόντων είναι από 15 έως 18 ετών (να μην έχει συμπληρωθεί το 18ο έτος έως την έναρξη του κατασκηνωτικού προγράμματος), ενώ το κόστος συμμετοχής είναι 500 ευρώ ανά συμμετέχοντα.

β. Κατασκηνωτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων Πολωνίας, θα διεξαχθεί στο Rogowo από 16 έως 30 Ιουλ 22. Οι προκαθορισμένες ηλικίες των συμμετεχόντων είναι από 13 έως 16 ετών, ενώ το κόστος συμμετοχής είναι 550 ευρώ ανά συμμετέχοντα.

2. Διευκρινίζεται ότι, η υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων θα εξαρτηθεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα τις τότε χρονικής περιόδου.

3. Κύριο μέλημα της Υ.Π.Π.Ε.Δ - CLIMS και του Οργανισμού CLIMS, είναι η ασφαλής διοργάνωση και διεξαγωγή των κατασκηνωτικών προγραμμάτων. Για το λόγο αυτό έχουν ήδη συζητηθεί τα μέτρα προστασίας που θα υιοθετηθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η υγεία του συνόλου του προσωπικού και των συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα μέτρα θα καθοριστούν από τις διοργανώτριες χώρες, βάσει της εξέλιξης της πανδημίας και των κυβερνητικών πρωτοκόλλων - οδηγιών που θα υφίστανται τη δεδομένη χρονική περίοδο στον τόπο διεξαγωγής των προγραμμάτων. Η Υπηρεσία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις διοργανώτριες χώρες με σκοπό την πλήρη και εκτεταμένη ενημέρωση των γονέων και η οποία θα πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι και την αναχώρηση των συμμετεχόντων.

4. Τα παιδιά, καθ’ όλη τη διάρκεια των κατασκηνωτικών προγραμμάτων θα συνοδεύονται από Έλληνες αρχηγούς αποστολής – συνοδούς (Group Leaders), οι οποίοι θα είναι στελέχη των Ε.Δ. και στους οποίους θα αναλογεί ένας (1) συνοδός ανά δέκα (10) παιδιά.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα τέκνα του στρατιωτικού (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) και πολιτικού (εν ενεργεία και συνταξιούχων) προσωπικού των Ε.Δ.

6. Το ανωτέρω κόστος επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τους συμμετέχοντες και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται, το κόστος της κατασκήνωσης (διαμονή, πλήρη σίτιση, μεταφορές, ξεναγήσεις σε κοντινές πόλεις και όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές δραστηριότητες), καθώς και το αεροπορικό εισιτήριο το οποίο θα εκδοθεί από την Υ.Π.Π.Ε.Δ - CLIMS μέσω ομαδικού συμβολαίου με αεροπορική εταιρεία “Full Service”, και το κόστος του θα καθοριστεί μεταγενέστερα, ανάλογα με τον τελικό αριθμό των παιδιών που θα συμμετέχουν σε κάθε κατασκήνωση. Οι γονείς θα ενημερωθούν άμεσα από την Υ.Π.Π.Ε.Δ - CLIMS.

7. Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής, τα τυχόν τέλη ακύρωσης που ενδέχεται να προκύψουν, επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον συμμετέχοντα. Για τη συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα καθορίζονται, από τη χώρα υποδοχής, ενώ για τα αεροπορικά εισιτήρια από την αεροπορική εταιρεία.

8. Όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή των τέκνων τους στα ανωτέρω κατασκηνωτικά προγράμματα, θα πρέπει να συμπληρώσουν την «Αίτηση Συμμετοχής», όπως στο συνημμένο υπόδειγμα του παρόντος ή ηλεκτρονικά (παρ. 11) και να τη διαβιβάσουν μέσω προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση «hndgs.clims@gmail.com», με θέμα «Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2022 – “κατασκήνωση ενδιαφέροντος”».

9. Μοναδικό κριτήριο επιλογής στα κατασκηνωτικά προγράμματα είναι η ημερομηνία και η ώρα λήψης της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν υφίστανται ιεραρχικά κριτήρια ή κριτήρια μοριοδότησης για την εν γένει χρήση των Υπηρεσιών CLIMS. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 19 Νοε 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ. Τονίζεται ότι οι αιτήσεις οι οποίες θα σταλούν πριν την προκαθορισμένη ώρα και ημέρα δεν θα γίνονται δεκτές. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων δεν ορίζεται, παρά μόνο όταν συμπληρωθούν οι θέσεις.

10. Οι αιτούντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για την εξέλιξη της αίτησης τους.

11. Αναλυτικές πληροφορίες για τα κατασκηνωτικά προγράμματα, καθώς και η «Αίτηση Συμμετοχής» για ηλεκτρονική συμπλήρωση, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr), στην επιλογή «ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», στο λογότυπο «CLIMS – ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», στο σύνδεσμο «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ».

12. Επισημαίνεται, ότι υφίσταται οικονομική επιδότηση για συμμετοχή τέκνων σε κατασκηνωτικά προγράμματα από το ΓΕΝ ενώ για το ΓΕΣ και ΓΕΑ θα εξεταστεί η εκ νέου η δυνατότητα οικονομικής επιδότησης των συμμετεχόντων. Λοιπές οδηγίες – λεπτομέρειες θα καθοριστούν με νεότερες διαταγές που θα εκδοθούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Γ.Ε..

13. Τα Γ.Ε. παρακαλούνται για τις απαιτούμενες ενέργειες για την ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού τους καθώς και των μελών των Ενώσεων Αποστράτων και συνταξιούχων πολιτικών υπαλλήλων.

14. Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΤΜΑ) Καραχάλιου Μαρίνα, Επιτελής ΓΕΕΘΑ/Β1/Υπηρεσίας Παραθερισμού Προσωπικού Ε.Δ – CLIMS, τηλ. 210 6574036 - 5272.

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021(08:00) ΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ EMAIL: hndgs.clims@gmail.com

(Άνοιγμα φόρμας και συμπλήρωση με Adobe Acrobat) 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ CLIMS ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ