ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 1/% ΥΠΕΡ Μ.Τ.Σ.

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. ότι, με το άρθρο 84 του Ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός Ασφαλιστικής και Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας , Ενίσχυση Ευάλωτων Κοινωνικών ομάδων και άλλες Διατάξεις», του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καταργείται η ειδική εισφορά του 1%, που επιβαλλόταν στις απολαβές (μισθός + χρονοεπίδομα) των ε.ε συναδέλφων μας υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Η ενέργεια αυτή έγινε μετά από πρόταση ορισμένων Συνδικαλιστικών οργανώσεων των ε.ε στελεχών και έχει ως επίπτωση απώλεια εσόδων του Μ.Τ.Σ. ανερχόμενη στο ύψος των 15 περίπου εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Δυστυχώς για μια ακόμη φορά οι αποφάσεις παίρνονται ερήμην μας με αποτέλεσμα να στερείται το Μ.Τ.Σ. κρίσιμους πόρους για την εκπλήρωση της κοινωνικής αποστολής του.

Δεδομένο θεωρείται ότι κάθε μείωση εισροών στο Ταμείο θα μειώσει με βεβαιότητα και τις εκροές προς τους μερισματούχους και ως Ένωση στεκόμαστε απέναντι στη νομοθετική αυτή ρύθμιση και θα επιδιώξουμε την αλλαγή της.

Για την Ε.Α.Α.Σ.

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων