Ηλεκτρονική παραλαβή της Εθνικής Ηχούς

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Φέρεται σε γνώση των μελών, τα οποία έχουν επιλέξει ηλεκτρονική παραλαβή της Εθνικής Ηχούς, αλλά αδυνατούν να βρουν την εφημερίδα στα εισερχόμενά τους, ότι το μήνυμα ενδέχεται να έχει αποσταλεί αυτόματα στον φάκελο των ανεπιθύμητων ή των προσφορών.

Τα μέλη καλούνται να αναζητούν το σχετικό μήνυμα και στους παραπάνω φακέλους και σε περίπτωση που δεν μπορούν να βρουν την εφημερίδα να έρθουν σε επαφή με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της ΕΑΑΣ στο 210 3633797 εσωτ. 8.

 

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων