Γράμμος 2022: Χαιρετισμός του Αντγου ε.α. Σταύρου Κουτρή, Προέδρου Ε.Α.Α.Σ.