Γράμμος 2021: Η ομιλία του δημοσιογράφου Ιωάννη Κουριαννίδη