Γράμμος 2021: Χαιρετισμός του Υπτγου ε.α. Ιωάννη Δεβούρου, Αντιπροέδρου Ε.Α.Α.Σ