Για την Αεροπορία Στρατού

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Η 7 Μαΐου είναι Ημέρα Μνήμης και Τιμής της Αεροπορίας Στρατού.

Μνήμης, για  τους πεσόντες  ιπταμένους (χειριστές και μηχανικούς) κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.       

Τιμής, για τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη, αλλά και για το πολιτικό προσωπικό που υπηρέτησαν και υπηρετούν στην Αεροπορία Στρατού.

Περισσότερα στο ακόλουθο link: 
 https://www.las.com.gr/anakoinoseis/199-07-05-2021

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων