ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΓΟΥ (ΠΖ) ε.α. ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΓΟΥ (ΠΖ) ε.α. ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στρατηγέ και κ. Διευθυντά του 417 ΝΙΜΤΣ

Θα ήθελα από καρδίας να ευχαριστήσω τον Γενικό Αρχίατρο και Δντην της οφθαλμολογικής κλινικής του 417 ΝΙΜΙΤΣ κ. Μιχαήλ Λυγερό πρώτα σαν άνθρωπο μετά σαν συνάδελφο και τέλος ως άριστον επιστήμονα για την εγχείρηση που υπεβλήθην την 5 Ιουλίου 2022 στον οφθαλμό μου.

Παράλληλα τις θερμές μου ευχαριστίες στο προσωπικό της οφθαλμολογικής κλινικής βοηθούς ιατρούς, νοσηλεύτριες που ήταν παρόντες στο χειρουργείο για την ηθική και ιατρική των υποστήριξη την άριστη επιστημονική κατάρτιση φυσικά πάντα υπό την καθοδήγηση του κ. Γενικού Αρχιάτρου.

 Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κ. Προϊσταμένη τις κ. Νοσηλεύτριες και τον κ. Νοσηλευτή της ουρολογικής κλινικής όπου μεταγχειρητικώς παρέμεινα για τον ανθρωπισμό την αρίστην ικανότητα και γνώσιν περιθάλψεως ασθενών προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο.

 Δεν θα παραλείψω επίσης να συγχαρώ τον κύριο και την κυρία (πολίτικο προσωπικό και δυστυχώς δεν γνωρίζω τα ονόματα) που είναι στην έκδοση εισιτήριων- εξιτηρίων (γραφείο κίνησης ασθενών) για την ευγένεια την εξυπηρέτηση και γρήγορη έκδοση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

 Για όλα τα ανωτέρω που σας ανέφερα Στρατηγέ, τις θερμές μου ευχαριστίες την ευγνωμοσύνη μου ως ασθενής και όλα αυτά με κάνουν υπερήφανο ως Απόστρατο Αξκο που το νοσοκομείο του Μ.Τ.Σ. μας παρέχει τέτοιες υψηλού επίπεδου υγειονομικές υπηρεσίες με ανθρώπινο και ικανότατο συναδελφικό προσωπικό

 

Μετά Τιμής                      

Λγος (ΠΖ) ε.α. Αθανάσιος Ν. Τσολάκης