ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

       Σε συνέχεια της από 20 Δεκεμβρίου 2021 ανακοινώσεως μας, τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στην Εθνική Ηχώ μηνός Δεκεμβρίου 2021, που αφορά  τις ενέργειες για τη χορήγηση τιμητικής χρηματικής παροχής για τους πολεμιστές της Κύπρου και σχετικής ενημέρωσης του Αντγου ε.α. Νικολάου Ναούμ, διευκρινίζεται ότι, τα Μόνιμα Στελέχη θα πρέπει να  απευθύνονται για την έκδοση του Πιστοποιητικού Στρατολογικής Καταστάσεως στο οποίο αναφέρονται οι ημερομηνίες εισαγωγής  στις Στρατιωτικές Σχολές  και αποστρατείας :

  •  Στα κατά τόπους Στρατολογικά  Γραφεία ή
  •  Στα ΚΕΠ, με την ταυτότητα, το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ τους.

Εκ του ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.