Διαδικασία Έκδοσης Κάρτας για Είσοδο στη ΛΑΕΔ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Σας γνωρίζουμε ότι, η διαδικασία εισόδου των ε.ε. και  ε.α. Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών, των μελών οικογενείας αυτών, όπως επίσης και των ορφανικών μελών στη Λέσχη Αξκών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), καθορίζεται  με σχετικές Δγές. Λεπτομέρειες όπως και οι αντίστοιχες αιτήσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΛΑΕΔ. (Πατήστε εδώ)

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων